Services|Услуги|Услуги

  • септември 20, 2011

[lang_bg]Проектантско студио „Ар Джи Би” ЕООД е съставно от млад и енергичен екип, създаващ нови дизайнерски и архитектурни решения. Предлага пълно комплексно проектиране т.е проекти по всички части – архитектура, конструкция, ВиК, ОвК, електроинсталции, озеленяване и благоустройство, вертикална планировка , план за безопасност и здраве. Проектантското студио работи с утвърден колектив от инженери. Разработва проекти от концептуална до работна фаза – идеен , технически и работен проект. Общувайки с клиентите и създавайки реалистични 3D визуализации, екипът ни превръща техните желания в реалност.
 
„Ар Джи Би” ЕООД изработва цялостни проекти :
 
-Жилищни сгради
-Обществени сгради
-Промишлени сгради
-Преустройство
-Вътрешен дизайн – индивидуални интериорни и дизайнерски решения
-Градоустройствени решения [/lang_bg]
[lang_en]Our team creates, designs and offers full complex design projects and architectural solutions i.e. all areas – architecture, construction, plumbing, HVAC, electric installation, landscaping and public works and landscaping plan for health and safety.
 
Our studio works closely with an established team of engineers and develops projects from the conceptual to the operational and end phase:
-Houses,
-Public buildings,
-Industrial buildings,
-Reconstruction,
-Interior design – individual interior and design solutions,
-Urban solutions
[/lang_en]
[lang_ru]Студия проектирования „Ар Джи Би” ЕООД состоится из молодой и енергичной команды, создающей новые дизайнерские и архитектурные решения. Предлагает полное комплексное проектирование, т.е. проекты по всем частям – архитектура, конструкция, водопровод и канализация, кондиционирование, электрические инсталяции, озеленение и благоустройство, вертикальная планировка, план безопасности и сохранение здоровья. Студия проектирования работает с утвержденным коллективом инженеров. Разрабатывает проекты от концептуальной до рабочей фазы – идейный, технический и рабочий проект. Общаясь с клиентом, создавая реалистические трехизмерные визуализации, наша команда превращяет его желания и ожидания в реальность.
 
„Ар Джи Би” ЕООД вырабатывает целостные проекты:
 
-Жилищные здания
-Общественые здания
-Промишленные здания
-Переустройство
-Внутренний дизайн – индивидуальные интериорные и дизайнерские решения
-Градоустройственые решения [/lang_ru]

Got Something To Say!

BACK TO TOP