clinic SBALAGRM Sofia|клиника СБАЛАГРМ София

  • август 22, 2011

[lang_bg]Проектът представлява преработка по време на строителството на офис сграда в специализирана АГ болница за репродуктивна медицина и интериор на болницата. Обектът се намира в гр. София, „Студентски град” и е завършен 2011 година.
Инвеститор: Репро СБАЛАГ Рм София ООД
проектанти : арх.Елена и Фарид Пактиавал , арх. Силвия Миткова, арх. Румяна Костадинова
 
Функцията е съобразена прецизно със спецификата на обекта и осигурява максимално удобство както на пациентите, така и на персонала на болницата. На първите три нива приемните кабинети са свързани с просторни и светли фоайета чакални. Над тях, на два етажа е развит стационар с луксозни стаи и санитарни възли. На последния етаж е разположен операционния блок с две манипулационни, биологична лаборатория и голяма операционна зала. Останалите лаборатории и администрацията се намират на първия подземен етаж.
Интериорът на болницата е елегантен, изискан и ведър, подчинен на обща и цялостна концепция, проведена навсякъде – дори в операционните и в служебните зони. Постигнати са уют и богатство на възприята чрез съчетаването на матови и гладки повърхности, на пастелни и свежи цветове, комбинирането на текстил, камък и дърво. Общите приемни зони са организирани пространствено около екстравагантни рецепции със скулптурни свободни форми. Всички значими пространства са подчертани с елегнтни дизайнерски осветителни тела, комбинирани внимателно с модерни и изчистени мебели.
Целият дизайн на сградата е подчинен на стремежа на авторите да създадат приятна, удобна и предразполагаща обстановка, съответстваща на вниманието и професионализма, който екипът на болницата предлага на своите пациенти.[/lang_bg]
[lang_en]Project: The project is a process during the construction of an office building in a specialized Maternity hospital for reproductive medicine and the interior of the hospital. Sofia, Bulgaria
 

Start date: 2010
Completion date: 2011
 

Architects: Elena & Farid Paktiawal, Silvia Mitkova and Rumiana Kostadinova
 

The first three levels are designed as spacious waiting foyers and consulting rooms, above them, a two-story inpatient ward was developed with luxurious rooms and bathrooms. On the top floor there is the surgery center with manipulation rooms, biological laboratory and a large operating room. The other laboratories and administration are on the first floor and basement.
 

The interior of the building is elegant, sophisticated and serene, subordinate to common and complete conception held everywhere – even in surgical and service areas. Coziness and wealth of perceptions are achieved by combining pastel and bright colors, matt and smooth surfaces, different materials such as textiles, wood and stone. The whole design is subjected to the intention of creating a pleasant, comfortable and welcoming atmosphere, corresponding to the attention and professionalism that the hospital team offers its patients.
[/lang_en]

Got Something To Say!

BACK TO TOP