Casino Blagoevgrad|Казино Благоевград

  • юли 13, 2011

[lang_bg]Казино – зала за хазартни игри от веригата: Palms Merkur гр. Благоевград 2008 г.
Реализация 2008г.
 
Проектанти : арх.Елена и Фарид Пактиавал
 
Обектът се намира в самия център на града – в подземната част на главния площад.
Проектът овладява цялостно зелено пространство, в което отделните функционални зони са само маркирани чрез ефектни декоративни елементи – светещи колони, различни настилки, оригинално осветление. Акцент в интериора са хипнотичните окачени тавани с динамични капковидни форми. [/lang_bg]
[lang_en]Project: The realization of a casino and gambling hall in Blagoevgrad, Bulgaria
 

Completion date: 2008
 

Architects: Elena & Farid Paktiawal
 

The project fully implements green space in which different functional areas are marked by impressive decorative elements – light columns, different floorings and original lighting. The emphasis in the interior are the hypnotic ceilings with dynamic teardrop shapes.
[/lang_en]

Got Something To Say!

BACK TO TOP