Underpass JALTA Sofia University|Подлез Ялта

  • август 22, 2011

[lang_bg]Реконструкция на подлез пред Софийския университет. Идейна и работна фаза. Проектът е започнат 2008г. и е завършен 2009г. Проектът е започнат 2009г. и е завършен 2010г.
 
Инвеститор: “Метрополитен” ЕАД.
Изпълнител: “Главболгарстрой” АД ”
Проектанти : арх.Елена и Фарид Пактиавал , арх. Румяна Костадинова
 
Проектът има задача не просто да се възстанови предишното състояние на обекта, а по-скоро да създаде изцяло нова концепция и съвременен облик на едно от най-централните и интересни кръстовища в столицата. Архитектурната идея изразява стремеж към повече лекота, светлина и артистизъм в подлезното пространство, които се постигат чрез свободни и плавни форми, прозрачни и гладки материали, ясни и светли цветове. Интериорът обединява много и разнородни функции като едновременно с това постига една младежка, свежа визия, хармонираща с прилежащата градска среда – Софийския университет, Художествената академия, Парка, клуб “Ялта”, Националната библиотека – все места, свързани с живота на младите хора.[/lang_bg]
[lang_en]Project: Reconstruction of the underpass of the Sofia University. Sofia, Bulgaria
 

Start date: 2008
Completion date: 2010
 

Architects: Elena & Farid Paktiawal and Rumiana Kostadinova
 

The project was not only to restore the precious state of the object, but rather to create an entirely new concept and a contemporary look at one of the most central and interesting intersections in the capital.
 
The architectural idea is striving for more light and artistry in the subway area that is achieved through free and sleek, transparent and smooth materials and clear bright colors. The interior combines many diverse, while achieving a youthful fresh look in harmony with the surrounding urban area.
[/lang_en]

Got Something To Say!

BACK TO TOP