ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „СВЕТА АННА”

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „СВЕТА АННА”

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „СВЕТА АННА” С АПАРТАМЕНТИ,
ОФИСИ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА В ГР. СОФИЯ, КВ. БОЯНА
Жилищният комплекс „Света Анна” е разположена по протежението на бул.”България” и се състои от две сгради, които имат пет входа. Всяка от сградите е на четири етажа-един партерен, в който се помещават офиси и три жилищни. Двете сгради имат общо подземно ниво, в което са разположени гаражи и паркоместа.
Покривът над подземното ниво образува общо за двете сгради площадно пространство, а теренът южно от него е оформен с терасовидно озеленяване.
Сградите са напълно съобразени с терена като е запазена съществуващата висока дървесна растителност. Откриват се две гледки от жилищния комплекс-от северозапад към гр.София и от югоизток-национален парк „Витоша”.

Got Something To Say!

AUTHOR

Пактиавал Архитекти

PROJECT DATE

април 7, 2020

CATEGORY

Made, Жилищни сгради

NAME

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „СВЕТА АННА”

TAGS

, ,

© 2024 Пактиавал Архитекти

Avik by Franchi Design

BACK TO TOP