Конкурс за многоетажен паркинг

Конкурс за многоетажен паркинг

Архитектурно-планировъчното решение произлиза от конкретизира и прецизира функционално-пространствената композиция на обекта (сградата) в съответствие с предвижданията на действащия; архитектурно-художествения образ на обекта (сградата); вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда; създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.
Проект за Многоетажен паркинг.

Морфологичната структура представлява клетъчна система, която позволява добро разпределение и и естествена осветяемост. Структурният строеж представлява модулни „клъстери”. Базовият модел в двумерното пространство е квадрат, а тримерно-куб. Модулът е 260см-образувайки правилни квадратна решетка в план, която се вдига вертикално и образува решетъчния куб. Движението на МПС в рамките на сградата се извършва само в една посока – обратна на часовниковата стрелка, като по този начин се избягват множество конфликтни ситуации и проблемни пресичания на лини на движение както на МПС така и на пешеходци.
Озеленяването разположено по „кожата“ и „тавана“ на паркинга допринася за частичното пречистване на замърсеният въздух преминавайки през него и напускайки обемът на сградата.

Фасадното решение представлява Ажурни фасади, изчистен модерен обем с класическо цветово решение – топло кафяво, бяло, сиво,което е подходящо за жилищна среда и я прави ненатрапчива, свежа и уютна визия.
Фината метална решетка на някои от модулите,а на други жалузийна решетка,служат за прикриване на автомобилите и редуциране на шума.

Фасадно озеленяване , по вертикалните елементи на решетките, е съвременно решение, което има благоприятен екологичен ефект.

Капацитет на паркинга:
Брой паркоместа: 156
Брой инвалидни паркоместа: 5
Брой паркоместа за електромобили: 16

Got Something To Say!

AUTHOR

Пактиавал Архитекти

PROJECT DATE

септември 23, 2021

CATEGORY

Инфраструктурни обекти, Обществени сгради

NAME

Конкурс за многоетажен паркинг

TAGS


© 2024 Пактиавал Архитекти

Avik by Franchi Design

BACK TO TOP